Ensiapu Yhteiselle maailmallemme

On olemassa piilotettu potentiaali: kansalliset armeijat. Meidän on annettava armeijoille uusi positiivinen tehtävä.
Näillä sivuilla keräämme tukea globaalille aloitteelle.

Ilmakehän saastuminen on globaali haaste!

Yhdistynyt armeija suunnattava aavikoiden metsittämiseen.

Vesi on elämän äiti - me kaikki tarvitsemme sitä!

Yhdistyneen armeijan varmistettava veden saanti kaikkialla.

Miljoonia tonneja muovijätettä rannoilla ja valtamerissä!

Yhdistyneen armeijan siivottava muovijäte rannoilta ja valtameristä.

On puolustettava maapallon elämän monimuotoisuutta!

Yhdistyneen armeijan turvattava suojelualueiden koskemattomuus.