Första hjälpen Till vår gemensamma värld

Det finns en undangömd potential till hands: de nationella arméerna. Vi måste ge arméerna en ny positiv uppgift.
På dessa sidor samlar vi stöd för ett världsomfattande initiativ

Luftföroreningen är en världsomfattande utmaning

De förenade arméernas resurser och kapacitet skall nyttjas för skogsplantering av ökenmark.

Vattnet är Livets Moder - vi behöver alla det

De förenade arméerna måste verka för tillräcklig vattenförsörjning.

Miljontals ton plastavfall längs kuster och hav

De förenade arméerna skall samla plastavfall från hav och kuster.

Vi måste försvara livets rikedom på vår planet

De förenade arméerna skall beskydda naturskyddsområdena.