U.B. Lindström, professor

Tiden tar slut medan vi förstör planetens resurser. Det måste ändras och det kan ändras. Du kan delta. Handla idag.
ulf.lindstrom@kolumbus.fi

U.B. Lindström, professori

Eero Paloheimo, professor

Vi har bråttom.Vi har inte århundraden på oss, endast årtionden. Därför behövs effektiva och snabba handlingar. Arméerna är den enda möjligheten.
ekpaloheimo@hotmail.com

Eero Paloheimo, professori

Initiativet presenteras till Förenta nationerna

Till Förenta Nationernas generalsekreteraren och Sekretariatet
Helsingfors, 4.11.2014

Vi, undertecknade vänder oss till er i vår oro över den globala miljön. I många delar av världen kan försämringen av miljön direkt kopplas till de sociala problemen.

Skadliga trender har accelererat och verkat sinsemellan förstärkande. Det finns fog för fruktan att denna process når en punkt 'utan återvändo' och inte längre kan stoppas av människan.

Inom de närmaste decennierna kan endast starka och effektiva motåtgärder stoppa denna process. Vi föreslår att en del av de resurser som globalt går till militärsektorn i stället skulle riktas till den sociala sektorn och för att bromsa miljöförstörelsen.

Vi föreslår en verksamhet som kräver stora resurser, både vad gäller arbetskraft som utrustning; den skulle omfatta tex. åkerskogsodling, vattenförsörjning, beskogning och relokering av fauna p.g.a den globala uppvärmningen. Generellt skulle tyngdpunkten förläggas till projekt som stöder socialt och miljömässigt hållbara åtgärder. Dessa projekt skulle samdtidigt förebygga katastrtrofer och minska fattigdomen.

Arméernas totala kostnader i världen uppskattas till 1500 miljarder dollar årligen. Kostnaden kan sättas i perspektiv genom en jämförelse med den uppskattade kostnaden för skogsplantering över hela Sahara, som uppskattas vara en sjättedel av de militära utgifterna varje år. Detta exempel illustrerar klart vilken potential den föreslagna åtgärden besitter, om bara den politiska viljan finns.

Det är en allmänt godkänd praxis att militären kallats till hjälp då plötsliga och oväntade miljökatastrofer inträffar. Det skulle helt enkelt vara en logisk utvidgning av denna praxis att också nyttja militären för att bromsa effekterna av de till synes långsammare men mycket storskaliga och accelererande katastroferna. Detta skulle ske tillsammans med de lokala medborgarorganisationerna.

Vi önskar att Förenta Nationerna allvarligt begrundar detta världsomfattande initiativ och nyttjar ovanstående presentation för att föra fram en ny uppgift för världens militära styrkor och detta så fort som möjligt. Ett sådant initiativ skulle också ha en vikitig fredsbefrämjande effekt i världen.