Stöd initiativet


Vi föreslår att Förenta Nationerna så fort som möjligt presenterar ett världsomfattande initiativ för omgruppering av världens militära makter till nya betydelsefulla miljöbetingade uppgifter.

Namn (*)
Email (*)
Email bekräftelse (*)
Landet (*)

Efter undertecknandet kan du delta i diskussionen. Du kommer att få ett separat meddelande av detta via e-mail